Loading ...

Wie is Oud en Welzijn

Een goede samenwerking vraagt om verduidelijking van elkaars werkwijzen en openstaan voor elkaars expertise, wat men van elkaar kan leren en hoe men elkaar kan aanvullen.

Aandachtspunten zijn voornamelijk kwetsbare ouderen met of zonder beperking zowel binnen als buiten het verpleeghuizen

Kwetsbare ouderen hebben ondersteuning nodig op verschillende levensgebieden: wonen, zorg en dagbesteding. Daarbij hebben zij in de Wmo met diverse organisaties en professionals te maken.

Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen, waarbij de specialist ouderengeneeskunde een belangrijke rol in speelt.

ouderen