Loading ...

Diensten

Als zelfstandig specialist ouderengeneeskunde kan ik in verschillende settings en verschillende rollen werken

als arts.

 

Ik ben inzetbaar voor:

* Tijdelijk of langdurige waarnemingen, ANW diensten, consultatief en/of ambulant werk.

 

* Tijdelijke aanvulling bij vacatureruimte of voor opvang van piekdrukte c.q. in vakantieperioden

 

* Specialist ouderengeneeskunde met ervaring in de ouderenpsychiatrie voor met name de ambulante

   behandeling van ouderen met psychogeriatrische en gerontopsychiatrische problematiek.

 

* Specialist ouderengeneeskunde met expertise en (mede)behandeling van de eerste lijn consulten

 

* Als specialist ouderengeneeskunde ben ik graag bereid mee te denken over de invulling van

   onderwijsprogramma’s aan uw onderwijsinstituut of organisatie.

 

* Beoordeling wils(on)bekwaamheid

ouderen

Adviseren en participeren bij het ontwikkelen van protocollen,

richtlijnen vanuit mijn uitgebreide expertise & visie

Dementie diagnostiek/ambulante GGZ

Consultatie in de eerstelijn of ziekenhuizen

Participeren in bereikbaarheidsdiensten

Beoordeling wils(on)bekwaamheid

Verlichten van second opinion